Accijns

Als u bij ons komt tanken, dan moeten wij accijns voor dieselbrandstof (witte diesel) in rekening brengen. Als u onze brandstoffen in verpakking meeneemt of laat bezorgen rekenen wij geen accijns. U dient zelf zorg te dragen voor de afdracht van accijnzen.

Accijnzen moet afgedragen worden voor motorbrandstoffen voor voertuigen en pleziervaartuigen en per 1 juli 2017 voor verwarming. Voor toepassingen als smeerolie, coatings, ontvetter, etc. bent u geen accijnzen verschuldigd.

Voor de rijders op plantaardige olie beschikt de douane over een instructie voor haar veldmedewerkers. In 2012 was de instructie nog geldig. Veel veldmedewerkers van de douane kennen deze instructie niet. In 2015 hebben wij nog navraag gedaan of dit memo nog steeds van kracht is, maar ook deze beambten wisten niet van het bestaan. Het is daarom verstandig een printje van onderstaande tekst te maken en in uw auto te leggen. Voor zover ons bekend heeft nog niemand in de afgelopen jaren een boete gekregen.

Hier de originele tekst vindt u hier: Accijns – Memo

Voor mensen die een kachel of CV op olie gebruiken het volgende;

Artikel 67 van de wet accijnzen; Dit artikel is per 1 juli 2017 vervallen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

dit is belangrijk voor mensen die een kachel of cv gebruiken voor verwarming.

  • 1. Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en beperkingen wordt vrijstelling van accijns verleend ter zake van de uitslag tot verbruik van minerale oliën van de GN-codes 1507 tot en met 1518 alsmede van minerale oliën van GN-code 3824 90 99, wat hun van biomassa afkomstige bestanddelen betreft, die zijn bestemd voor gebruik, worden aangeboden voor verkoop of worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden.
  • 2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.